Month: August 2022

Slava,Laćarku slava. U slobodnoj zemljiuspravno stoj.Životom govori, da žito hlebom raste.Neka te štite deca,cvetovi i laste. Nepoznat autor. Posebnu zahvalnost…