Browsing: Moj Laćarak

Svaki dan kad pođem u školupo mene svrati moj mlađi brat,torbe na leđa, ruku za ruku,pa prošetamo kroz naš Laćarak.Mnogo…