Browsing: Fudbalski klub

U periodu izmedju dva rata mladež u Laćarku je uključena u više sportskih disciplina, a najpopularnija je bio fudbal. Avgusta 1928. godine gimnazijalci iz Laćarka, radnici „Varde’’ i privatne zanatlije su osnovali fudbalski klub.